Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Dzikusy"
w Łodzi

92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 | tel./fax 42 670 11 28 | tkkf.lodz@interia.pl
Santander Bank Polska                    30 1500 1546 1215 4005 3939 0000
Organizacja Pożytku Publicznego | KRS 0000221224 | Rok założenia 1983

Imprezy sportoweZarząd Ogniska TKKF Dzikusy
(kadencja 2022-2026)

Prezes - Władysław Stępień

Wiceprezes - Jacek Błasiak

Sekretarz - Agnieszka Krajewska

Skarbnik - Karolina Michalska

Członek Zarządu - Lucjan Kołada

Członek Zarządu - Wojciech Ulatowski

Członek Zarządu - Bartłomiej Marczak

Członek Zarządu - Marcin StępieńKomisja Rewizyjna Ogniska TKKF Dzikusy
(kadencja 2022-2026)

Przewodnicząca - Małgorzata Twardy

Z-ca Przewodniczącej - Izabela Łuczak

Sekretarz - Sylwester Pawlak
Prezesi Ogniska TKKF Dzikusy
(od dnia założenia Ogniska - 29.03.1982)

1982 - 1985 - Kuśmierski

1985 - 1987 - Wiesław Michalak - Prezes Ogniska TKKF "Dzikusy" przy ZD ZSMP

1987 - Władysław Stępień - Prezes Ogniska TKKF "Dzikusy"

Kierownicy sekcji Ogniska TKKF Dzikusy


Siatkówka żeńska - Dominika Zwolińska

Siatkówka męska - Marek Sińczak

Szachy - Sylwester Pawlak

Org. obozów i zimowisk - Władysław Stępień

Narciarska - Bartłomiej MarczakTrenerzy drużyn siatkarskich


TKKF Dzikusy (meżczyźni) - Marek Sińczak

TKKF Dzikusy (kobiety) - Dominika Zwolińska