Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Dzikusy"
w Łodzi

92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 | tel./fax 42 670 11 28 | tkkf.lodz@interia.pl
Santander Bank Polska                    30 1500 1546 1215 4005 3939 0000
Organizacja Pożytku Publicznego | KRS 0000221224 | Rok założenia 1983

Imprezy sportoweImprezy sportowo - rekreacyjne w 2015 roku

XV OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy” przy pomocy RSM „Bawełna”, Rady Osiedla Olechów - Janów oraz Szkoły Podstawowej Nr 205 byli organizatorami imprezy pod tytułem „XV OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW”, która odbyła się w dniu 05 grudnia 2015 roku, na terenie Szkoły Podstawowej 205 w Łodzi przy ul. Dąbrówki 1.

Udział w imprezie wzięły przedszkola:
 Przedszkole Miejskie Nr 229
 Przedszkole Miejskie nr 234
 Sześciolatki ze Szkoły Podstawowej Nr 205
 Przedszkole Miejskie Nr 4
 Przedszkole Witaminka

Łącznie w całej imprezie udział wzięło 120 przedszkolaków, które z uśmiechem na twarzy rywalizowały w jedenastu przygotowanych wcześniej konkurencjach, dopasowanych adekwatnie do wieku „młodych sportowców”. Podczas imprezy kibicowało około 120 rodziców i opiekunów.

Celem imprezy było:
- zachęcenie dzieci do udziału w łatwych i prostych formach ruchowych
- rozwijanie sprawności ogólnej, dobrego samopoczucia, stwarzanie warunków do czynnego wypoczynku
- kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa
- kształtowanie umiejętności kibicowania drużynie własnej i innej
- integracja szkoły z rodzicami i środowiskiem
- zorganizowanie dobrej zabawy dla wszystkich uczestników

Wszystkie przedszkolaki otrzymały batony, napoje i lizaki ufundowane przez RSM „Bawełna”. Przedszkolaki otrzymały również balony ufundowane przez firmę Astral Media. Dwa przedszkola otrzymały paczki Mikołajkowe ufundowane przez firmę Astral Media, a cztery pozostałe przedszkola otrzymały paczki Mikołajkowe ufundowane przez RSM „Bawełna”. Na imprezie nie zabrakło Świętego Mikołaja. Instruktor ogniska TKKF „Dzikusy” Henryk Maciejewski przebrany był za Mikołaja i rozdawał dzieciom lizaki w trakcie imprezy.

Prezes ogniska TKKF „Dzikusy” zaprosił do współpracy Radę Osiedla Olechów – Janów która przekazała środki na obsługę techniczną oraz sędziowską. Podczas przerwy przedszkolaki miały możliwość obejrzenia występu zespołu tanecznego. Zespół otrzymał słodycze, napoje oraz paczki Mikołajkowe. Na zakończenie Olimpiady przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale ufundowane przez RSM ,,Bawełna”.

RSM ,,Bawełna” reprezentowana była przez Pana Prezesa Sylwestra Pokorskiego oraz v-ce Przewodniczącą Rady Nadzorczej Jadwigę Antosik. Firmę Astral Media reprezentował Prezes Tadeusz Marczewski. Reprezentantem Osiedla Olechów – Janów był Przewodniczący Rady Osiedla Olechów – Janów jednocześnie Kierownik Osiedla Słowiańskie Piotr Sumiński. Na imprezie obecny był również Przewodniczący Rady Osiedla Słowiańskie Bogusław Kowal oraz Przewodniczący Rady Osiedla Sienkiewiczowskie Andrzej Rudnicki. W imprezie uczestniczyła Dyrektor Szkoły nr 205 Magdalena Czwardosz – Bujnowicz oraz Członek Zarządu Głównego TKKF jednocześnie Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysław Stępień. Impreza poprowadzona została przez instruktora Ogniska TKKF ,,Dzikusy” Agnieszkę Krajewską.

     

     

     

     

     IV MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 08.11.2015 został zorganizowany IV Marsz Niepodległości – Nordic Walking. Marsz Niepodległości przeprowadziło Ognisko TKKF „Dzikusy” przy pomocy Rady Osiedla Olechów – Janów.
Zbiórka uczestników marszu miała miejsce o godz. 11:00 na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 205 na ul. Dąbrówki 1. Po przeprowadzeniu rozgrzewki, uczestnicy wyruszyli trasą, która wynosiła 9,5 km. W Marszu Niepodległości udział wzięło 55 uczestników. Organizatorzy podczas przerwy w marszu zapewnili uczestnikom ciepłą herbatę oraz słodkie bułki i pączki – spożywanie smakołyków odbyło się w siedzibie Rady Osiedla 33 z którą Ognisko TKKF „Dzikusy” współpracuje na niwie rekreacyjno - sportowej. W lokalu Rady Osiedla 33 przeprowadzono konkurencje rekreacyjne w których wzięli udział wszyscy uczestnicy marszu.

Zwycięzcy konkursów rekreacyjnych
Rzuty do tarczy lotkami:
I miejsce – Sylwester Pawlak
II miejsce – Elżbieta Michalska
III miejsce – Anna Pawlak

Rzuty piłką wypełnioną piaskiem do celu
I miejsce – Wacława Kołada
II miejsce – Gabriela Włodarczyk
III miejsce – Elżbieta Michalska

Zakończenie marszu odbyło się na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 205, gdzie Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysław Stępień wręczył nagrody dla zwycięzców konkurencji rekreacyjnych oraz najstarszemu i najmłodszemu uczestnikowi marszu.

     

     WAKACYJNY FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA

W ostatni weekend sierpnia został zorganizowany cykl imprez dla dzieci i młodzieży pt. „Wakacyjny Festiwal Sportu i Zdrowia”, w którym wzięło udział 412 uczestników. W festiwalu uczestniczyli zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli z dziećmi.
Podczas imprezy zostało przeprowadzone wiele konkurencji sportowo – rekreacyjnych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka uliczna, tenis stołowy, tenis ziemny, bule, siatkówka plażowa, pchnięcie kulą, rzut podkową i szachy.
Wszyscy zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali medale.
Impreza została zorganizowana dzięki środkom Ministerstwa Sportu i Turystyki.

     

     TURNIEJ PIŁKARSKI - ŁÓDŹ 2015

W dniu 14.06.2015 rozegrano turniej piłkarski dla dzieci z roczników 2006/2007. Turniej został zorganizowany przy ul. Dąbrówki 1 na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 205.
Organizatorami turnieju byli Ognisko TKKF „Dzikusy”, Akademia Futbolu Widzew przy pomocy Rady Osiedla Olechów – Janów oraz RSM „Bawełna”.
Udział w turnieju wzięło 10 zespołów po 12 zawodników.
Puchary, medale statuetki oraz szaliki zakupiono z środków przekazanych przez RSM „Bawełna”.
Podczas rozgrywek uczestnicy otrzymali wodę oraz słodki poczęstunek.
Puchary oraz medale wręczyli:
- Puchar Prezesa RSM „Bawełna” wręczył członek Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” Władysław Stępień
- Puchar Prezesa Ogniska TKKF „Dzikusy” wręczył prezes Ogniska Władysław Stępień
- Puchar Akademii Futbolu wręczył Krzysztof Kaszuba

Wyniki końcowe:
1. Widzew I
2. Boruta I
3. Boruta II
4. Widzew II
5. Więcej niż Sport
6. Akademia Futbolu
7. PTC Pabianice
8. Warta Sieradz
9. Widzew Biały
10. Widzew Czerwony

Król Strzelców: Maciej Nawrocki (Boruta I),
Najlepszy Zawodnik: Klaudia Kiełczewska (Widzew II),
Najlepszy Bramkarz: Piotr Fijałkowski(Widzew I)

     

     

     

     

     

     

X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA - SIERAKÓW 2015

W dniach 04 – 07 czerwca 2015 roku w Sierkowie odbył się X Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia.
Uczestnikami festiwalu byli między innymi członkowie Ogniska TKKF „Dzikusy”, którzy znacznie przyczynili się do zajęcia III miejsca w klasyfikacji generalnej wśród czternastu województw biorących udział w X Festiwalu Sportu i Zdrowia w Sierakowie.

Członkowie Ogniska TKKF „Dzikusy” reprezentowali nasze województwo w natępujących dyscyplinach:
- siatkówka żeńska (2 zespoły)
- siatkówka mężczyzn
- piłka nożna mężczyzn
- siatkówka plażowa (4 pary)
- tenis stołowy
- tenis ziemny

Wyniki wliczane do punktacji drużynowej:
- I miejsce - siatkówka żeńska (Dzikusy II)
- IV miejsce - siatkówka żeńska (Dzikusy I)
- IV miejsce - siatkówka mężczyzn
- I miejsce - siatkówka plażowa (Paulina Dyszerowicz/Dariusz Migdal)
- III miejsce - tenis stołowy (Ania Jezierska)
- III miejsce - tenis ziemny (Monika Czesna)

W klasyfikacji generalnej województwo łódzkie zdobyło 113 punktów i zajęło III miejsce.

Grupę nadzorował Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysław Stępień.

     

     

     

     POWITANIE LATA 2015

W dniu 31 maja 2015 roku o godzinie 10.30 w Starowej Górze przy ul. Centralnej odbyła się Uroczystość Powitania Lata 2015.

Przeprowadzono trzy konkurencje rekreacyjne:
1. rzuty do tarczy
2. rzuty piłką do celu
3. strzały na mini bramkę

Imprezę obsługiwało 10 instruktorek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 pod opieką Mieczysławy Grdesińskiej oraz Prezesa Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysława Stępnia.

     

     

     

XV SPARTAKIADA UCZNIÓW DLA KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 29 maja 2015 roku o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej NR 205 w Łodzi odbyła się XV Spartakiada uczniów dla klas VI Szkół Podstawowych.
Celem imprezy było:
- propagowanie masowego udziału dzieci w łatwych i prostych formach ruchowych;
- rozwijanie sprawności ogólnej, dobrego samopoczucia, stwarzanie warunków do czynnego wypoczynku;
- kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa;
- kształtowanie umiejętności kibicowania drużynie własnej i innej;
- integracja szkoły z rodzicami i środowiskiem.

W imprezie udział wzięło 250 uczniów z sześciu łódzkich szkół podstawowych, tj.
- Szkoła Podstawowa NR 34,
- Szkoła Podstawowa NR 204,
- Szkoła Podstawowa NR 205,
- Szkoła Podstawowa NR 114.
- Szkoła Podstawowa NR 141
- Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”

Organizatorem imprezy było Ognisko TKKF „Dzikusy”, Rada Osiedla Olechów - Janów oraz Szkoła Podstawowa Nr 205 w Łodzi. Nagrody oraz puchary i medale ufundowane zostały przez RSM „Bawełna” jako współorganizatora imprezy.

Końcowa klasyfikacja drużyn biorących udział w konkurencji ukształtowała się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa NR 205 – 57 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa NR 204 – 49 pkt
III miejsce – Szkoła Podstawowa NR 34 – 35 pkt
IV miejsce- Szkoła Podstawowa NR 114 - 32 pkt
V miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki” – 26 pkt
VI miejsce –Szkoła Podstawowa NR 141 – 24 pkt

Po zakończeniu rywalizacji, wszystkie dzieci otrzymały słodycze, ciastka, napoje, puchary, a trzy pierwsze zespoły otrzymały medale. Szaliki otrzymały wszystkie zespoły, wręczane przez V-ce Prezesa RSM „Bawełna” Tadeusza Szymańskiego, Prezesa Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysława Stępnia, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 205 - Magdalenę Czwartosz – Bujnowicz, Przewodniczącego Rady Osiedla Olechów- Janów Piotra Sumińskiego oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Słowiańskie Bogusława Kowala.

Na Spartakiadzie obecni byli również zaproszeni goście: Pani Poseł RP Małgorzata Niemczyk oraz V-ce przewodniczący Rady Sienkiewiczowskie Artur Gogel.

Imprezę prowadziła Agnieszka Krajewska – sekretarz Ogniska TKKF „Dzikusy” oraz nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej Nr 205.

Podczas Spartakiady wręczono Złote Odznaki 55 – lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Odznaki wręczał przedstawiciel Zarządu Głównego TKKF w Warszawie - Władysław Stępień.
Odznaki otrzymali:
V-ce Prezes RSM „Bawełna” Tadeusz Szymański
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34 Agnieszka Błażejczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 114 Agnieszka Trapsza - Lorek
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 141 Adam Szadkowski

Podczas imprezy prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” wręczał kwiaty Magdalenie Czwartosz-Bujnowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 205 z okazji imienin, a dzieci zaśpiewały „sto lat”. Na zakończenie imprezy pojawiła się telewizja TOYA, która medialnie przekazała informację z imprezy.

     

     

     

     

     

     

     

XV SPARTAKIADA UCZNIÓW DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 24 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej NR 205 w Łodzi odbyła się XV Spartakiada uczniów dla klas III Szkół Podstawowych.
Celem imprezy było:
- propagowanie masowego udziału dzieci w łatwych i prostych formach ruchowych;
- rozwijanie sprawności ogólnej, dobrego samopoczucia, stwarzanie warunków do czynnego wypoczynku;
- kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa;
- kształtowanie umiejętności kibicowania drużynie własnej i innej;
- integracja szkoły z rodzicami i środowiskiem.

Organizatorem imprezy było Ognisko TKKF „Dzikusy”, Rada Osiedla Olechów - Janów oraz Szkoła Podstawowa NR 205 w Łodzi. Nagrody oraz puchary i medale ufundowane zostały przez RSM „Bawełna” jako współorganizatora imprezy.

Końcowa klasyfikacja drużyn biorących udział w konkurencji ukształtowała się następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa NR 205 - 55 pkt
II miejsce – Szkoła Podstawowa NR 114– 45 pkt
III miejsce – Szkoła Podstawowa NR 204 – 44pkt
IV miejsce- Szkoła Podstawowa NR 34 – 32 pkt
V miejsce –Szkoła Podstawowa NR 141 – 21 pkt
VI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa „MIELSZKI” – 20 pkt

Po zakończeniu rywalizacji, wszystkie dzieci otrzymały słodycze, ciastka, napoje, puchary, a trzy pierwsze zespoły otrzymały medale. Szaliki otrzymały wszystkie zespoły, wręczane przez Prezesa RSM „Bawełna” Sylwestra Pokorskiego, Prezesa Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysława Stępnia, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 205 Magdaleny Bujnowicz, Kierownika Osiedla „Słowiańskie”, Przewodniczącego Rady Osiedla Piotra Sumińskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Olechów – Janów Bogusława Kowala.
Podczas imprezy obecny był Prezes Telewizji Satelitarnej ASTRAL Tadeusz Marczewski. Podczas imprezy odwiedziła nas Telewizja TOYA, która medialnie przekazała informację z imprezy.

Podczas Spartakiady Złote Odznaki 55 – lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. otrzymały: V-ce Prezes RSM „Bawełna” Elżbieta Kitowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 204 Renata Frankowska – Chyła, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej „MILESZKI” Aleksandra Podlasin – Kubus. Odznaki wręczał przedstawiciel Zarządu Głównego TKKF Władysław Stępień.

     

     

     

     

     

TURNIEJ SZACHOWY OGNISKA TKKF DZIKUSY

W dniach 21.02 – 28.03.2015 Zarząd Ogniska TKKF „Dzikusy” był organizatorem Turnieju Szachowego.
Turnieje rozgrywane były w siedzibie Ogniska TKKF „Dzikusy” przy ul. Zagłoby 15 na Janowie.
Sędzią turnieju był instruktor szachowy – członek Zarządu TKKF Sylwester Pawlak.
W turnieju uczestniczyło 20 osób.

I miejsce zajął Jakub Walczak – łącznie 53 pkt.
II miejsce zajął Maciej Brzeźnicki - łącznie 36 pkt.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.FERIE ZIMOWE - DZIEŃ SPORTU I ZAWODY KULTRYSTYCZNE

Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy”, RSM „Bawełna” , Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 205 i Rada Osiedla Olechów - Janów byli organizatorami ferii zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży w 2015 roku.
W dniu 12.02.2015 o godz. 10:00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 205 w ramach Ferii Zimowych w mieście przeprowadzono imprezę rekreacyjną pt. „Dzień Sportu”. Przeprowadzono siedem konkurencji rekreacyjnych.

Wyniki zawodów:

Tenis stołowy dziewcząt – udział wzięło 12 uczestniczek
I miejsce : Maja Jakubowska
II miejsce : Sandra Kaliszczak
III miejsce : Alicja Socha

Tenis stołowy chłopców - udział wzięło 15 uczestników
I miejsce : Igor Bartłomiejczyk
II miejsce : Piotr Jarosiński
III miejsce : Cyprian Zagawa

W turnieju szachowym udział wzięło 8 uczestników
I miejsce : Tobiasz Bednarek
II miejsce : Zuzanna Gacka

W turnieju w warcaby udział wzięło 22 uczestników
I miejsce : Igor Bartłomiejczyk
II miejsce : Igor Mikołajek
III miejsce : Krzysztof Śliwiński
IV miejsce : Zofia Galiszewska

Rzuty do kosza dla dziewcząt udział wzięło 10 uczestniczek
I miejsce : Karolina Juszczak
II miejsce : Sonia Tomala

Rzuty do kosza dla chłopców udział wzięło 10 uczestników
I miejsce : Bartosz Pietrzyk
II miejsce : Krzysztof Śliwiński
III miejsce : Jakub Tomaszewski

Slalom z piłką dziewcząt - udział wzięło 8 uczestniczek
I miejsce : Alicja Socha
II miejsce : Marta Zawistowska

Slalom z piłką chłopców - udział wzięło 8 uczestników
I miejsce : Krzysztof Śliwiński
II miejsce : Michał Jędraszczyk
III miejsce : Bartosz Pietrzyk

Rzuty piłką do hula hop dla dziewcząt - udział wzięło 10 uczestniczek
I miejsce : Wiktoria Sidyk
II miejsce : Karolina Juszczak
III miejsce : Alicja Socha

Rzuty piłką do hula hop dla chłopców - udział wzięło 5 uczestników
I miejsce : Krzysztof Śliwiński
II miejsce : Michał Jędraszczyk

Strzały na bramkę (mini) dla dziewcząt- udział wzięło 10 uczestniczek
I miejsce : Weronika Łuczak
II miejsce : Zuzanna Gacka

Strzały na bramkę (mini) dla chłopców - udział wzięło 17 uczestników
I miejsce : Kacper Gawron
II miejsce : Igor Bartłomiejczyk (po dogrywce)
III miejsce : Cyprian Zagawa (po dogrywce)

Wytypowano najmłodszych dwóch uczestników zajęć rekreacyjnych: Lena Skrzypczak i Jakub Tomaszewski.

Nagrody ufundowane przez RSM „Bawełna” wręczali: Prezes RSM „Bawełna” Sylwester Pokorski, Pedagog SP Nr 205 Pani Agata Łuczak oraz Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysław Stępień w obecności instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy” Sylwestra Pawlaka oraz Lucjana Kołady.


W dniu 13.02.2015 o godz. 16:30 na siłowni Ogniska TKKF „Dzikusy” zorganizowane zostały zawody kulturystyczne dla młodzieży powyżej 16 roku życia.
W zawodach uczestniczyło 7 zawodników, którzy rywalizowali między sobą w czterech konkurencjach:
- Wyciskanie sztangi
- Przysiady ze sztangą
- Pompki na poręczach
- Delfin

Konkurencje kulturystyczne przeprowadził instruktor Ogniska Przemysław Stępień.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce : Jacek Sosnowski
II miejsce : Tomasz Matczak
III miejsce : Rafał Dulung

Nagrody ufundowane przez RSM „Bawełna” wręczała Kierownik Osiedla Sienkiewiczowskie Pani Małgorzata Furtak.

Razem w konkurencjach rekreacyjnych wzięło udział 114 dzieci i młodzieży oraz 7 instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy” i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej Nr 205.

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje oraz pączki.