Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Dzikusy"
w Łodzi

92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 | tel./fax 42 670 11 28 | tkkf.lodz@interia.pl
Santander Bank Polska                    30 1500 1546 1215 4005 3939 0000
Organizacja Pożytku Publicznego | KRS 0000221224 | Rok założenia 1983

Imprezy sportowePrzekaż 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Dzikusy” uprzejmie prosi

o przekazanie 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

W roku 2017 należy w PIT 37 na str. 3 wskazać nazwę organizacji oraz podać nr KRS:

OGNISKO TKKF „DZIKUSY”

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000221224


Środki finansowe przekazane dla Naszego Ogniska zostaną wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz modernizację ośrodka wypoczynkowego dla dzieci w Sulejowie.

Osoby które pragną przekazać środki finansowe na inny cel proszone są o wskazanie odpowiedniej osoby lub instytucji dla której Ognisko przekaże środki po odliczeniu kosztów organizacyjnych.

Przekazując 1% umożliwiacie państwo wyjazd dzieci na kolonie po obniżonych kosztach lub nieodpłatnie.


W roku 2016 z uzyskanych środków przekazanych przez Państwo w ramach 1 %
Ognisko TKKF „Dzikusy” przeznaczyło na:


  • 1 150,00 - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci podczas akcji letniej,

  • 250,00 – Środki na rozwój sekcji skoków narciarskich,

  • 330,00 - Środki na rozwój sekcji siatkówki.