Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Dzikusy"
w Łodzi

92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 | tel./fax 42 670 11 28 | tkkf.lodz@interia.pl
Santander Bank Polska                    30 1500 1546 1215 4005 3939 0000
Organizacja Pożytku Publicznego | KRS 0000221224 | Rok założenia 1983

Imprezy sportowePrzekaż 1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Dzikusy” uprzejmie prosi

o przekazanie 1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

W roku 2023 należy w PIT 37 wskazać nazwę organizacji oraz podać nr KRS:

OGNISKO TKKF „DZIKUSY”

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000221224


Środki finansowe przekazane dla Naszego Ogniska zostaną wykorzystane na modernizację ośrodka wypoczynkowego w Sulejowie. Oraz na wsparcie sekcji siatkówki żeńskiej oraz męskiej.

Osoby które pragną przekazać środki finansowe na inny cel proszone są o wskazanie odpowiedniej osoby lub instytucji dla której Ognisko przekaże środki po odliczeniu kosztów organizacyjnych.

W roku 2023 z uzyskanych środków przekazanych przez Państwo w ramach 1,5 %
Ognisko TKKF „Dzikusy” przeznaczyło na:


  • 1 000,00 - dofinansowanie uczestników zlotu Ognisk TKKF w Sulejowie..

  • 940,90 - przeznaczono na remonty ośrodka w Sulejowie.